Český Metrostav pomáhá zlepšovat životní prostředí v Bělorusku

  • 08. 11. 2016
  • Tisková zpráva
Česká stavební společnost Metrostav podepsala dne 1. listopadu 2016 v běloruském Brestu kontrakt na rozšíření čistírny odpadních vod, když zvítězila v tendru mezi dalšími sedmi účastníky díky zvolenému technickému řešení, referencím i nabídnuté ceně. Zadavatelem je Brestská vodárenská společnost a projekt je financovaný úvěrem poskytnutým Severní investiční bankou (NIB) v rámci Helsinské úmluvy o ochraně mořského prostředí Baltského moře. Projekt zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosavadních zařízení a výstavbu nových částí tak, aby čistírna vyhověla požadavkům HELCOM - Komise na ochranu baltského mořského prostředí. Především budou postaveny aerační a usazovací nádrže, instalováno nové zařízení pro mechanické úpravy. Zrekonstruovány budou přívodní komory, lapače nečistot, primární usazovací a aktivační nádrže atd. Provoz bude plně automatizovaný. Výše kontraktu přesahuje 7 milionů euro. Projekt by měl být dokončen v červenci 2019 k tisícímu výročí založení města. Touto zakázkou pokračuje úspěšná expanze Metrostavu na zahraniční trhy. Společnost tak využívá volné kapacity, neboť na českém trhu došlo k výraznému poklesu stavebních příležitostí, a to zejména v oblasti inženýrských staveb. Zahraniční zakázky nyní tvoří přes třetinu výkonů Skupiny Metrostav.