Stavba roku 2016 – výsledky

  • 16. 11. 2016 | zdroj: Materiály pro stavbu Aktuality - soutěže - výběr
  • Napsali o nás

V letošním 24. ročníku soutěže Stavba roku se hodnotilo 65 přihlášených staveb, ze kterých bylo vybráno 29 děl do druhého kola. Všechny postupující stavby navštívila odborná porota a z nich nominovala 15 staveb na českém území a tři v zahraničí. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury dne 13. 10. 2016 v Betlémské kapli v Praze proběhlo vyhlášení šesti titulů Stavby roku, dvanácti Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu urbanistický projekt a také Ceny veřejnosti. Vyhlášením výsledků se otevřel další ročník, nově s oslavou stavby čtvrtstoletí.

Vyhlašovatelé Stavby roku:

ČkAit, MPO ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF – organizátor soutěže) a SPS v ČR.
Porota: Doc. ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (předsedkyně); ing. Jiří koliba, ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, ing. tomáš Chromý, ing. Renata Zdařilová, Ph. D.; doc. ing. arch. Petr Šikola, Ph. D.; doc. ing. František kulhánek, CSc.; ing. ladislav Vaněk (náhradník).
Soutěžící stavby byly různorodé nejen velikostí, ale i svou typologií. Nejvíce přihlášených staveb bylo určeno pro bydlení a komerční využití, dále pro vzdělávání, stejným poměrem se účastnila muzea a kulturní instituce, silně zastoupeny byly i dopravní stavby. Porotci hodnotili i inženýrské stavby, sportoviště, vinařství a budovu pro výzkum.
Odborná porota, a nově i Sbor expertů, věnovaly pozornost jejich estetickému a prostorovému ztvárnění a umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění. Stejná péče při hodnocení byla věnována i konstrukčnímu řešení, inovativnosti a provedení stavby.

Tituly Stavba roku 2016
* Městský okruh – Tunelový komplex Blanka, Praha (obr. 1)
Autor: Metroprojekt Praha, a. s., Satra, spol. s r. o., PuDiS, a. s.
Dodavatel: Metrostav, a. s.
investor: Hlavní město Praha Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.

* Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích (obr. 5)
Autor: David kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal Projektant: Hutní projekt Ostrava, a. s. Dodavatel: Metrostav, a. s., divize 1, Hochtief CZ, a. s.
investor: Statutární město Ostrava, Vítkovice aréna, a. s.
Přihlašovatel: Statutární město Ostrava titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení.

Titul Zahraniční stavba roku 2016
* Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy (obr. 7)
Místo: Varšava, Polsko Autor: transprojekt Warszawa: Witold Doboszyńsky. Mosty Gdańsk: Adam Nadolny Projektant: tadeusz Suwara; transprojekt – Warszawa Sp. z o. o.; Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. investor: Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Dodavatel: Metrostav, a. s.
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
titul Zahraniční stavba roku 2016 udělen: za rozsáhlou 4,65 km dlouhou rekonstrukci páteřní Varšavské komunikace se 46. mosty, pěti mimoúrovňovými křižovatkami a protihlukovým tunelem, realizovanou s velkým uznáním Varšavanů.

Zvláštní ceny
Cena ČKAIT: Městský okruh – tunelový komplex Blanka, Praha Cena časopisu Stavitel: Stezka v oblacích, Dolní Morava

Cena Ministerstva kultury ČR: Granátové jablko – rekonstrukce areálu kuksu
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Mezinárodní výzkumné laserové centrum Eli, Dolní Břežany
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: Rekonstrukce zámku ve Svijanech
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury: Elektrizace trati Šumperk – kouty nad Desnou
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM za rozsah využití technologie BIM:
Corso Court v Praze
Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada turnov
Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu: Natura Park v Pardubicích Cena Státního fondu rozvoje bydlení: Bytový dům Silvie v luhačovicích
Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR:
Park u Rakováčku v Rokycanech Cena poroty: Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích

***

Cena veřejnosti

Od 8. září do 13. října do 12 hodin mohla svou cenu vybírat veřejnost hlasování na webu soutěže. S počtem 24 676 hlasů zvítězila Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích.

Více informací najdete na stránkách http://www.imaterialy.cz a na stránkách http://www.stavbaroku.cz.
tisková zpráva, wd