Razicí štít Viktorie se zakousl do druhého železničního tunelu

  • 21. 11. 2016 | zdroj: Stavebnictví Zajímavosti
  • Napsali o nás
Stavba Modernizace trati Rokycany Plzeň je součástí vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru - západní část a zapadá do koncepce transevropských dopravních sítí. Stavba řeší modernizaci tratě, vedené z Rokycan až k zastávce Ejpovice, převážně po stávajícím drážním tělese. Délka dvou jednokolejných tunelů od východního portálu k západnímu portálu činí 4150 m. Účelem stavby je především dosažení vyšších technických parametrů koridorové trati, včetně zkrácení jízdní doby vlaků a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Současně se zvýší komfort pro cestující. Stěžejní záležitostí je výstavba dvou jednokolejných tunelů, propojených mezi sebou spojovacími chodbami. V rámci stavby budou rovněž postaveny nové mosty a propustky nebo rekonstruovány ty stávající. Součástí stavby je i rekonstrukce a výstavba nového trakčního vedení, rekonstrukce osvětlení stanic a zastávek a výstavba elektrického ohřevu výhybek. Součástí stavby je dále výstavba protihlukových stěn, navržených podle hlukové studie, a případné provedení individuálních protihlukových opatření. Ražený průměr činí 9,89 m, celková délka stroje je kolem 110 m a jeho hmotnost činí 1800 t. Sestavu stroje tvoří řezná hlava, tubus štítu, mostovka a pět vozů závěsu.