Vyjádření vedení společnosti k zahájení trestního řízení proti Metrostav a.s.

  • 09. 10. 2013 | zdroj: Prohlášení Metrostav a.s.
  • Tisková zpráva
Metrostav a.s. obdržel prostřednictvím datové schránky usnesení Policie ČR o zahájení trestního stíhání právnické osoby podle zákona 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zahájené trestní stíhání souvisí s případem MUDr. Ratha a spol. Společnost jakoukoli souvislost s jeho případy odmítá a bude se proti zahájenému trestnímu stíhání bránit všemi dostupnými prostředky. Tuto informaci společnost poskytla tisku. Do objasnění případu nebude společnost tisku poskytovat žádné další informace. Proti usnesení bude podána příslušná stížnost a případ blíže posouzen po prověření obsahu spisu.