Členství společnosti v profesních organizacích

Metrostav a.s. je členem dále uvedených profesních organizací buď jako právnická osoba, nebo je v nich zastoupena některým ze členů vrcholového managementu.