Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Aplikace ultra-vysokohodnotného betonu

Ultra High Performance Concrete (UHPC) je nový materiál, který se vyznačuje kromě vysoké pevnosti též velmi vysokou odolností proti účinkům prostředí. Je vhodný na konstrukce lehké – obvykle předpjaté, nebo na konstrukce a prvky vystavené venkovnímu prostředí, kde nabízí excelentní trvanlivost. V Metrostavu je vyvíjen od roku 2010 v rámci výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a Technologickou agenturou ČR společně s TBG Metrostav s.r.o. 

Kromě speciálního složení kameniva cementu a dalších materiálů je vyztužen vysokým obsahem vysokopevnostních ocelových drátků, které omezují křehkost cementové matrice. Technologie výroby konstrukčních prvků má též svá specifika, dosud byl proto UHPC dodáván ve formě samozhutnitelného transportbetonu. V Metrostavu se podařilo dosud realizovat největší konstrukci z UHPC v ČR. Projekt zavěšené lávky v Čelákovicích byl upraven tak, že lávka má segmentovou předpjatou mostovku z UHPC. Pylony a závěsy jsou ocelové. Lávka byla postavena v letech 2013–2014 a dosud má největší rozpětí zavěšené betonové konstrukce v ČR (156 m). 

Výroba segmentů byla pečlivě odlaďována, protože poměrně komplikovaný tvar segmentů kladl nároky na technologii betonáže. Protože pro návrh neexistovaly dostatečné normové podklady, byla únosnost jednotlivých prvků experimentálně ověřována. Přitom se využila též podpora výzkumných projektů. 

Lávka překračuje řeku Labe jedním polem, proto byl pro montáž segmentů letmo vyvinut speciální vozík. Lávka získala řadu ocenění i na mezinárodní úrovni. Mimo lávky se řeší i aplikace UHPC v dalších oblastech. Jednou z nich je i návrh konstrukce segmentového provizorního mostu s deskou z dutinových panelů, která je experimentálně ověřována.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav