Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Program trestně právní compliance Skupiny Metrostav

Účelem programu je nastavení dlouhodobých závazných pravidel chování a jednání, jejichž cílem je prevence a ochrana společností Skupiny, jejích zaměstnanců, manažerů a orgánů před riziky odpovědnosti dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, a je závazný pro všechny společnosti Skupiny Metrostav. S programem byli formou školení seznámeni všichni zaměstnanci společnosti. Právní soulad a dodržování protikorupčních standardů je vyžadováno i od všech dodavatelů, subdodavatelů a partnerů společnosti.

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav