Souhlas se zasíláním newsletterů

1. Udělujete tímto souhlas Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, IČ 00014915, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758 (dále jen „Správce“), aby jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala vaši e-mailovou adresu.

2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení - aktuálních čísel čtrnáctideníku Noviny Metrostav a po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@metrostav.news nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

  • ECOMAIL.CZ, s.r.o. - poskytovatel služby e-mailové kampaně
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Na https://www.metrostav.cz/cs/o-spolecnosti/zasady-ochrany-soukromi jsou uveřejněny podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně uvedení Vašich dalších práv s tímto zpracováním spojených a kontaktních údajů správce.