Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň

Dopravní stavby
Plzeň

Komplexní rekonstrukce a revitalizace areálu tramvajové vozovny v Plzni na Slovanech zahrnovala demolice původních objektů a následné vybudování nových hal, provozních budov, tramvajových tratí s trolejovým vedením, komunikací, skladových a parkovacích ploch včetně přeložek inženýrských sítí a nových přípojek. 

Základní informace

Objednatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Doba výstavby:

09/2020 – 02/2023

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Nová vozovna zahrnuje mimo jiné průjezdné haly pro odstav tramvají, jejich automatickou myčku využívající i dešťovou vodu a moderní podúrovňový soustruh na obrábění ojetých kol tramvajových vozů. Kromě nesrovnatelně vyšší kvality technického vybavení poskytuje lepší zázemí a pracovní podmínky pro zaměstnance. Vzhledem se lépe přizpůsobila sousedním budovám a svým modernějším provozem zlepšila životní podmínky pro okolní obyvatele. 

Projekt v číslech

  • 124 m
    Délka průjezdných hal
  • 13 500 m2
    Plocha zelené střechy
  • 28 měsíců
    Doba rekonstrukce

Výjimečnost stavby

Rekonstrukce celého areálu, tedy i bourání a stavba nových hal, probíhala za provozu vozovny, k dispozici muselo zůstat i její servisní zázemí. Kvůli čerpání dotací přitom bylo nutné harmonogram stavby zkrátit téměř o rok. To vše si vyžádalo náročnou etapizaci výstavby a precizní koordinaci všech činností. Vozovna disponuje automatickým systémem stavění vlakové cesty (automatické nastavení výhybek). Splněn byl i jeden z hlavních požadavků investora, a to odstínění obytné zástavby od hluku provozu vozovny. Dodržení hygienických limitů hluku obecně bylo samozřejmostí. Součástí projektu byla i rekonstrukce přilehlé ulice Slovanská alej.

Celá vozovna je navržena v konceptu modrozelené infrastruktury založeném na principu odpovědného nakládání s dešťovou vodou. Do něj spadá nejen zelená střecha a myčka tramvají, ale i závlahový systém pro zalévání svislých ozeleněných částí budov.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav