Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Výstavba silnice S8

Dopravní stavby
Powazkowska – Modlinska, Varšava, Polsko

Modernizace  spočívá v jejím rozšíření dle místních podmínek o jeden pruh v každém jízdním směru. 

Základní informace

Objednatel:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Projektant:

Transprojekt – Warszawa Sp. Z o o.

Doba výstavby:

07/2013 – 10/2015

Výstavba silnice S8

Projekt v číslech

 • 4,6 km
  Délka hlavní trasy
 • 5
  Počet mimoúrovňových křižovatek
 • 59
  Počet stavebních objektů
 • 46,19 m
  Šířka mostu Grota
 • 5074 tun
  Množství zapracované oceli
 • 65 000 m3
  Množství uloženého betonu
 • 9600 t
  Hmotnost použité výztuže
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Stavba nacházející se poblíž centra Varšavy přinesla rekonstrukci a rozšíření úseku rychlostní komunikace procházející městem a zahrnovala 59 inženýrských objektů, z toho 46 mostů, včetně 650 m dlouhého Mostu Generála Stefana Grota-Roweckiego přes řeku Vislu. Komunikace je napojena na místní síť mj. extrémně složitými mimoúrovňovými kříženími. Vznikla i rozsáhlá protihluková opatření. 

Výjimečnost stavby

Most slouží nejen pro dopravu, ale též pro vedení hlavního vodovodu a parovodu, a nachází se v chráněném území Natura 2000. V městském prostředí nesměly být vedle přeložek a modernizace inženýrských sítí, stezek pro cyklisty, protihlukových stěn, objektů veřejné dopravy a světelného signalizačního zařízení opominuty ani ekologické požadavky.

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav