Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Rekonstrukce budovy Elektrických podniků

Občanské stavby
Praha

Modernizace unikátního památkově chráněné funkcionalistické stavby z roku 1935

Základní informace

Objednatel:

CPI Property Group

Projektant:

TaK Architects

Doba výstavby:

01/2018 – 01/2020

Rekonstrukce budovy Elektrických podniků
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Vnější vzhled budovy již nyní odpovídá původnímu, ačkoliv mnoho prvků a konstrukcí bylo nahrazeno novými – například keramický plášť budovy, většina oken a vnějších dveří, střešní souvrství, zábradlí na střechách a balkónu. Vše je vyrobeno jako kopie historických

prvků. Uvnitř budovy jsou provedeny dispoziční změny spočívající zejména v propojování buňkových kanceláří do velkoprostorových ploch, členění prostoru na menší požární úseky a rušení

nebo naopak budování nových technických místností podle změn technického vybavení budovy. Materiálové a barevné řešení pohledových prvků vycházelo z restaurátorských průzkumů a podléhalo schválení památkářů.

Projekt v číslech

  • 38 450 m2
    rozloha
  • 19 370 m2
    kanceláří
  • 157
    počet vozů v automatickém parkovacím systému

Výjimečnost stavby

Do památkově chráněného objektu bylo potřeba umístit zařízení odpovídající současným standardům na zařízení budov, to vyžadovalo spolupráci celé řady subjektů – zhotovitele, restaurátorů a památkářů.

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav