Obytný soubor Argentinská

Bytová výstavba
Praha 7 - Holešovice

Obytný soubor je tvořen sedmi bytovými domy a zeleným vnitroblokem.

Základní informace

Objednatel:

Vivus Argentinská a.s.

Projektant:

SPS projekt, spol. s r.o.

Doba výstavby:

03/2018 – 08/2020

Charakteristika

Objekty A – E čítající 284 bytových jednotek a 8 ko­merčních prostorů jsou vzájemně propojeny podzem­ními podlažími (1.PP a 2.PP, 299 parkovacích stání), kde se nachází garáže pro osobní automobily a prostory domovní vybavenosti. Podzemní podlaží konstrukč­ně tvoří jeden celek. 

Projekt v číslech

  • 6 268 m2 Zastavěná plocha
  • 3 402 m2 Zastavěná  plocha 1.PP
  • 1 015 mČistá užitná plocha komercí

Výjimečnost stavby

Stavba komplexu zahrnovala i realizaci vnitroareálových komunikací, zelených střech, sadových úprav a realizaci přípojek a retenčních nádrží.