Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.

Dopravní stavby
Praha

Rekonstrukce a dostavba cca 6 km železniční trati v intravilánu zahrnující dvou až čtyřkolejný úsek železniční trati včetně železničních stanic a mnoha dalších objektů.

Základní informace

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

SUDOP PRAHA a.s.

Doba výstavby:

05/2018 – 03/2022

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Jedna z nejvýznamnějších železničních staveb uplynulého desetiletí. Projekt zahrnoval modernizaci nebo dostavbu 6 km dvou až čtyřkolejného úseku železniční trati v intravilánu, železničních stanic Praha-Vršovice, Praha-Eden a Praha-Zahradní Město, železničního spodku a svršku, výstavbu mostů, propustků a opěrných zdí, podchodů, lávek, trakčního vedení, pokládku energetických sdělovacích, zabezpečovacích a optických kabelů, výstavbu traťového zabezpečovacího zařízení a přeložky inženýrských sítích. Kromě toho zahrnovala realizace i demolici železniční stanice, výstavbu nástupišť, přístřešků, bezbariérových přístupů, technologických budov, rekonstrukci a rozšíření stávajících komunikací a úpravu tramvajové trati.

Projekt v číslech

 • 6 070 m
  délka úpravy
 • 33 km
  sanace železničního spodku
 • 93
  počet výhybek
 • 3
  železniční stanice
 • 11
  železničních mostů
 • 2
  demolice mostů
 • 9
  nástupišť
 • 2
  podchody pro pěší
 • 3
  zárubní zdi

Výjimečnost stavby

Rozšíření původní dvojkolejné trati na vůbec první čtyřkolejnou železnici v České republice. Její modernizace zároveň představuje i výrazný městotvorný prvek, protože uvolní velké plochy pro další rozvoj širšího centra Prahy.

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav