Výstavba silnice S8

Dopravní stavby
Powazkowska – Modlinska, Varšava, Polsko

Modernizace  spočívá v jejím rozšíření dle místních podmínek o jeden pruh v každém jízdním směru. 

Základní informace

Objednatel:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Projektant:

Transprojekt – Warszawa Sp. Z o o.

Doba výstavby:

07/2013 – 10/2015

Projekt v číslech 

  • 4,6 km Délka hlavní trasy
  • 5 Počet mimoúrovňových křižovatek
  • 59 Počet stavebních objektů
  • 46,19 m Šířka mostu Grota
  • 5074 tun Množství zapracované oceli
  • 65 000 m3 Množství uloženého betonu
  • 9600 t Hmotnost použité výztuže 

Charakteristika

Stavba nacházející se poblíž centra Varšavy přinesla rekonstrukci a rozšíření úseku rychlostní komunikace procházející městem a zahrnovala 59 inženýrských objektů, z toho 46 mostů, včetně 650 m dlouhého Mostu Generála Stefana Grota-Roweckiego přes řeku Vislu. Komunikace je napojena na místní síť mj. extrémně složitými mimoúrovňovými kříženími. Vznikla i rozsáhlá protihluková opatření. 

Výjimečnost stavby

Most slouží nejen pro dopravu, ale též pro vedení hlavního vodovodu a parovodu, a nachází se v chráněném území Natura 2000. V městském prostředí nesměly být vedle přeložek a modernizace inženýrských sítí, stezek pro cyklisty, protihlukových stěn, objektů veřejné dopravy a světelného signalizačního zařízení opominuty ani ekologické požadavky.