Výstavba silnice S8

Dopravní stavby
Powazkowska – Modlinska, Varšava, Polsko

Modernizace  spočívá v jejím rozšíření dle místních podmínek o jeden pruh v každém jízdním směru. 

Základní informace

Objednatel:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Projektant:

Transprojekt – Warszawa Sp. Z o o.

Doba výstavby:

07/2013 – 10/2015

Výjimečnost stavby

Most slouží nejen pro dopravu, ale též pro vedení hlavního vodovodu a parovodu, a nachází se v chráněném území Natura 2000. V městském prostředí nesměly být vedle přeložek a modernizace inženýrských sítí, stezek pro cyklisty, protihlukových stěn, objektů veřejné dopravy a světelného signalizačního zařízení opominuty ani ekologické požadavky.