Prodloužení trasy metra C Holešovice - Ládví

Metro
Praha

Záměrem prodloužení trasy C pražského metra mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Ládví bylo zlepšení dopravní obslužnosti v severní části Prahy. A také zkvalitnění životního prostředí obyvatel dotčených čtvrtí díky odsunu autobusové dopravy z Holešovic.

Základní informace

Objednatel:

Magistrát hl. m. Prahy

Projektant:

Metroprojekt Praha a.s.

Doba výstavby:

09/2000 – 03/2004

Charakteristika

Záměrem prodloužení trasy C pražského metra mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Ládví o 3981 m bylo zlepšení dopravní obslužnosti v severní části Prahy. Za stanicí Nádraží Holešovice trasa prudce klesá, aby podešla pode dnem Vltavy, pak stoupá ve sklonu 39,5 ‰. Jednolodní stanice Kobylisy je vyražená ve skalním masivu v hloubce 31,5 m. Západní vestibul je podpovrchový, východní je situován na povrchu. Stanice Ládví je hloubená. Obě mají bezbariérový přístup. 


Projekt v číslech

  • 3981 m Stavební délka trasy
  • 39,5 ‰ Maximální spád
  • 2749 m Vzdálenost stanic Nádraží Holešovice - Kobylisy
  • 1140 m Vzdálenost stanic Kobylisy - Ládví

Výjimečnost stavby

Pro podchod Vltavy byl samotný tunel vybetonován na břehu a poté vysunut do řeky do předem připravené jámy. Po umístění do definitivní polohy byl zakotven, zasypán a propojen s trasou metra. Výjimečnost spočívala také v tom, že oba jednokolejné tubusy tunelů, každý o váze 6700 tun, byly zahnuty jak směrově, tak výškově. Metrostav získal za toto technické řešení, které mj. přineslo i značnou časovou úsporu, řadu mezinárodních ocenění. A jen na okraj – betonáž tunelů přečkala bez větší úhony i tragické povodně r. 2002.