Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Prodloužení trasy metra C Holešovice - Ládví

Metro
Praha

Záměrem prodloužení trasy C pražského metra mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Ládví bylo zlepšení dopravní obslužnosti v severní části Prahy. A také zkvalitnění životního prostředí obyvatel dotčených čtvrtí díky odsunu autobusové dopravy z Holešovic.

Základní informace

Objednatel:

Magistrát hl. m. Prahy

Projektant:

Metroprojekt Praha a.s.

Doba výstavby:

09/2000 – 03/2004

Prodloužení trasy metra C Holešovice - Ládví

Projekt v číslech

 • 3981 m
  Stavební délka trasy
 • 39,5 ‰
  Maximální spád
 • 2749 m
  Vzdálenost stanic Nádraží Holešovice - Kobylisy
 • 1140 m
  Vzdálenost stanic Kobylisy - Ládví
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Záměrem prodloužení trasy C pražského metra mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Ládví o 3981 m bylo zlepšení dopravní obslužnosti v severní části Prahy. Za stanicí Nádraží Holešovice trasa prudce klesá, aby podešla pode dnem Vltavy, pak stoupá ve sklonu 39,5 ‰. Jednolodní stanice Kobylisy je vyražená ve skalním masivu v hloubce 31,5 m. Západní vestibul je podpovrchový, východní je situován na povrchu. Stanice Ládví je hloubená. Obě mají bezbariérový přístup. 

Výjimečnost stavby

Pro podchod Vltavy byl samotný tunel vybetonován na břehu a poté vysunut do řeky do předem připravené jámy. Po umístění do definitivní polohy byl zakotven, zasypán a propojen s trasou metra. Výjimečnost spočívala také v tom, že oba jednokolejné tubusy tunelů, každý o váze 6700 tun, byly zahnuty jak směrově, tak výškově. Metrostav získal za toto technické řešení, které mj. přineslo i značnou časovou úsporu, řadu mezinárodních ocenění. A jen na okraj – betonáž tunelů přečkala bez větší úhony i tragické povodně r. 2002.

Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav