Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Argentinská Office Building

Občanské stavby
Praha 7 - Holešovice

Administrativní budova s dominantním prvkem – trojicí šikmých sloupů podpírajících nároží v úrovni ustoupených podlaží.

Základní informace

Objednatel:

BC Argentinská s.r.o.

Projektant:

Metroprojekt Praha a.s.

Doba výstavby:

10/2017 – 07/2019

Argentinská Office Building
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Administrativní budova se dvěma podzemními a sedmi nadzemními podlažími, s nástavbou strojovny na střeše, kde se nachází i strojovna vzdu­chotechniky, technická zařízení objektu, pochozí terasa a terasa se zelení.

Převážnou část uličních fasád tvoří prosklené fasády, členěné svislými lamelami. Část fasád přesahujících k sousedním budovám pohledově tvoří „cihelný“ obklad. 

Projekt v číslech

  • 6 954,7 m2
    Podlažní plocha nadzemních částí
  • 29 m
    Výška budovy
  • 35 000 m3
    Obestavěný prostor

Výjimečnost stavby

Nejnáročnější část projektu spočívala v ražbě stanice pod provozovaným obchodním centrem Lippulaiva a trhacích pracích v hustě obydlených oblastech spolu s vysokým množstvím injektážních prací.

Obrázek
Obrázek

Etická linka

Prostřednictvím etické linky můžete ohlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Správa a provoz Etické linky je pod patronací pana Františka Kočího – prezidenta Skupiny Metrostav.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav