Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Revitalizace rekreační oblasti Stříbrné jezero – 1. etapa

Občanské stavby
Opava

Účelem stavby bylo vytvořit podmínky k přeměně bývalého těžebního prostoru sádrovce pro rekreační účely. Obsahem záměru byly přírodní a krajinářské úpravy, zpřístupnění oblasti, řešení dopravní a technické infrastruktury a úprava břehů jezera. 

Základní informace

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo financí a Statutární město Opava

Projektant:

STUDIO-D Opava s.r.o.

Doba výstavby:

06/2020 – 05/2023

Revitalizace rekreační oblasti Stříbrné jezero – 1. etapa
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Hlavními stavebními objekty první etapy revitalizace byla visutá lávka přes řeku Opavu a podchod pod silnicí III. třídy, díky kterým došlo k propojení Městských sadů s rekreační oblastí Stříbrné jezero. Proběhly přírodní a krajinářské úpravy, byly vystavěny nové komunikace, chodníky, zpevněné plochy a nová gravitační splašková kanalizace včetně čerpací stanice. Pro bezkolizní odtok a regulaci hladiny jezera byl vyhlouben odlehčovací kanál. Po úpravě břehů vodní plochy byl vybudován přírodní areál Dětský svět.

Projekt v číslech

  • 37 972 m2
    Plocha dotčená přírodními a krajinářskými úpravami
  • 65 m
    Rozpětí visuté lávky
  • 15 m
    Délka podchodu pod silnicí

Výjimečnost stavby

Územně-technické podmínky u jezera jsou poměrně složité. V roce 1997 bylo třeba celé jeho okolí pod vodou. Zakázka v členitém terénu se týkala zájmů ochrany přírody, řeky a protipovodňových opatření. Pro bezkolizní odtok a regulaci hladiny jezera byl vyhlouben odlehčovací kanál.

V rámci revitalizace byla provedena úprava břehů jezera a vybudování přírodního areálu „Dětský svět“, jeho součástí jsou i kaskádově uspořádané kamenné tribuny z jurského vápence a suché koryto řeky, které překlenula téměř 19 m dlouhá trojpolová dřevěná lávka.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav