MVE Želiezovce

Ostatní inženýrské stavby
Želiezovce, Slovensko

Vodní dílo na řece Hron je navržené jako víceúčelová stavba. Plní funkci vodohospodářskou, energetickou, environmentální a sociální. 

Základní informace

Objednatel:

Hydroenergia s.r.o.

Projektant:

VODOTIKA , a.s.

Doba výstavby:

07/2014 – 08/2016

Charakteristika

Vodní dílo na řece Hron je navržené jako víceúčelová stavba. Plní funkci vodohospodářskou, energetickou, environmentální a sociální. Hlavní funkcí je výroba elektrické energie v MVE ve výši 15 200 653 kWh ročně.

Projekt v číslech

  • 3 920 kW Maximální výkon technologického zařízení
  • řkm 35,750 až 39,525 úprava vodního toku v tomto úseku
  • 2 horizontální Kaplanovy turbíny Budova MVE
  • 2 x 1,4 MW Instalovaný výkon
  • 13,5 GWh Předpokládaná výroba

Výjimečnost stavby

Víceúčelová stavba, která má vodohospodářskou, energetickou, environmentální a sociální funkci. jejím hlavním úkolem je výroba elektrické energie. Nedílnou součástí je biokoridor - rybí přechod v dělicím pilíří mezi hatí a MVE.