Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Ostatní inženýrské stavby
Kořensko

Základním objektem stavby bylo vybudování svislé nábřežní zdi v horní rejdě plavební komory pro čekací stání plavidel I. třídy.

Základní informace

Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

TRANSCONSULT s.r.o.

Doba výstavby:

09/2016 – 06/2017

Modernizace rejd plavební komory Kořensko
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Základním objektem stavby bylo vybudování svislé nábřežní zdi v horní rejdě plavební komory pro čekací stání plavidel I. třídy. Její konstrukci vytvořila kotvená štětovnicová stěna. Pro čekací stání malých plavidel v horní rejdě a čekací stání obou typů plavidel v dolní rejdě byla použita pevná mola, jejichž sloupy byly vetknuty do pilotových základů. Součástí modernizace byla i prohrábka koryta Vltavy, opevnění břehových svahů, úprava kanalizace, výstavba přístupové komunikace, elektroobjektů, plavebního značení a rekonstrukce řídicího systému komory.

Projekt v číslech

 • 1,6 m
  Nová plavební hloubka v korytě Vltavy
 • 2,7 m
  Plavební hloubka v čekacích stáních
 • 6 m
  Nová šířka plavební dráhy
 • 44 x 5,6 m
  Návrhové rozměry plavidla I. třídy
 • 20 m
  Délka malého plavidla
 • 65,36 m
  Délka budované nábřežní zdi

Výjimečnost stavby

V průběhu výstavby nedošlo k přerušení provozu v žádné z rejd. Změnou technologie založení pilot k vyvazování plavidel na dolní rejdě, kde je celá oblast geologicky velmi různorodá, se podařilo dosáhnout optimalizace nákladů díla i doby výstavby. Stavba se přitom nacházela v místě ovlivněném vzdutím vodního díla Orlík, takže hladina na dolní vodě kolísala od téměř nuly – tedy sucha – až po 3,5 m výšky vody v korytě řeky. Průtok vody ovlivňovala i MVE Hněvkovice a plnění ochlazovací vody do reaktorů JETE – vše v rámci minut a ne hodin, jak je běžné.

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav