Rekonstrukce zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží

Ostatní inženýrské stavby
Praha

Komplexní rekonstrukce památkově chráněné původní haly zastřešení nástupišť v železniční stanici Praha hlavní nádraží.

Základní informace

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Sudop Praha a.s.

Doba výstavby:

02/2015 – 02/2019

Projekt v číslech

  • 66,65 m x 233,2 m rozměry haly
  • 18 m výška haly
  • 15 543 m2 užitná plocha haly
  • 23 000 m2 rozvinutá plocha střech
  • 15 000 m2 plocha prosklených částí
  • 10 000 ks počet světlíků

Charakteristika

Komplexní rekonstrukce památkově chráněné původní haly zastřešení nástupišť v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Stavbaři opravili či vyměnili poškozené části její ocelové konstrukce, očistili ji od starých barev a opatřili třívrstvým antikorozním nátěrem, repasovali i přesklili všechny světlíky a položili novou střešní krytinu. 

Výjimečnost stavby

Stavba byla kvůli minimalizaci výluk rozdělena do mnoha etap a zabrala skoro 32 měsíců. Nosné konstrukce haly byly přitom daleko více poškozené, než předpokládal projekt. Celkově v ní bylo nutné opravit nebo vyměnit asi 416 tun ocelových konstrukcí. Stavbaři museli konzultovat a nechat odsouhlasit veškeré práce s památkáři a pracovali pouze za dílčího omezení provozu nádraží v těsné blízkosti nástupišť plných lidí na nejvytíženější železniční stanici České republiky.