Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Výstavba NDS – 10 DIAMO

Ostatní inženýrské stavby
Stráž pod Ralskem

Výstavba neutralizační a dekontaminační stanice spočívala ve vybudování celkem 16 objektů komplexu staveb se sanační technologií pro likvidaci následků chemické těžby uranu.

Základní informace

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Chemoprojekt, a.s.

Doba výstavby:

11/2009 – 03/2013

Výstavba NDS – 10 DIAMO
Obrázek

Charakteristika

Výstavba neutralizační a dekontaminační stanice spočívala ve vybudování celkem 16 objektů komplexu staveb se sanační technologií pro likvidaci následků chemické těžby uranu. Stanice NDS 10 technologicky navazuje na fázi zpracování matečných louhů s technologií neutralizace a alkalizace roztoků vápenným mlékem s následným odstraňováním amoniaku vodní parou.


Vlastní hala neutralizace je ryze technologický objekt. Architektonické a výtvarné řešení je ovlivněno okolními nově budovanými objekty v areálu a vyplývá z požadavků a funkce nových technologických objektů.

Projekt v číslech

  • 4,4 m3 .min-1
    zbytkových technologických roztoků zpracuje technologie NDS 10
  • 30 tis. tun
    vyvedených kontaminantů ročně

Výjimečnost stavby

Uvedením této technologie do provozu bude zvýšena celková kapacita vyvádění kontaminantů z podzemí na více než 100 tis. t ročně. Celý komplex technologií bude dle předpokladů v provozu přibližně do roku 2035. Bez výstavby by proces sanace horninového prostředí odhadem o 70 let déle.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav