Výzkumný objekt laserové technologie ELI

Průmyslová výstavba
Dolní Břežany

Komplex budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI, největší stavební zakázka v oblasti výzkumu a vývoje za poslední léta, měl mj. požadavky na zhotovitele: speciální receptura betonové směs, vibrační stabilita, odolnost proti elektromagnetickým pulsům a ionizujícímu záření, vysoký stupeň variability umožňující umístění a další rozvoj experimentálního zvláště laserového vybavení.

Základní informace

Objednatel:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Projektant:

Bogle Architects s.r.o.

Doba výstavby:

05/2013 – 10/2015

Projekt v číslech

  • 65 000 m2 Plocha staveniště
  • 170 000 m3 Celkový objem stavby
  • 28 645 m2 Budova GEA na ploše
  • 120 000 m3 Celkový objem zemních a výkopových prací

Charakteristika

Komplex budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI, největší stavební zakázka v oblasti výzkumu a vývoje za poslední léta, měl mj. požadavky na zhotovitele: speciální receptura betonové směs, vibrační stabilita, odolnost proti elektromagnetickým pulsům a ionizujícímu záření, vysoký stupeň variability umožňující umístění a další rozvoj experimentálního zvláště laserového vybavení.

Skládá se z administrativní a multifunkční budovy a vstupního atria, laserové haly a laboratoře, objektu technologie chlazení a hospodářství technických plynů. Součástí projektu byly venkovní práce a úpravy, včetně vnějších zpevněných ploch, komunikací a chodníků, vnějšího parkoviště, dopravního značení v areálu, oplocení, veřejného areálového osvětlení a sadových úprav, venkovních areálových sítí, přípojek a přeložek atd. Hlavní laserová budova se rozkládá na území větším, než je velikost fotbalového hřiště. Tato budova je zasazena osm metrů pod zem a dosahuje výšky dvanácti metrů nad zem.

Výjimečnost stavby

Budova vyhovuje náročným technickým, bezpečnostním a protiradiačním požadavkům. Z tohoto důvodu je část objektu umístěna pod zemí. Musí odolat vibracím, které používání laseru vyvolá a rovněž vnějším vibracím (provoz vozidel apod.) a je plně klimatizovaná a plně tepelně stabilní. Na projektu ElI jsme využili model pro kontrolu prostorové koordinace mezi jednotlivými profesemi BIM.