Hlavní výrobní blok nového zdroje 660 MWe v Elektrárně Ledvice

Průmyslová výstavba
Ledvice

Stavba hlavního výrobního bloku nového zdroje v Elektrárně Ledvice zahrnovala vybudování kotelny, mezistrojovny, strojovny a dozorovny.

Základní informace

Objednatel:

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Projektant:

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Energoprojekt Praha a.s.

Doba výstavby:

01/2009 – 11/2017

Charakteristika

Stavba hlavního výrobního bloku nového zdroje v Elektrárně Ledvice zahrnovala vybudování kotelny, mezistrojovny, strojovny a dozorovny. Byla unikátní zejména množstvím železobetonových konstrukcí či pilot a velkým objemem zemních prací na jednom místě v relativně krátkém čase. Pro montáž technologie bylo nutné stavbu tří hlavních objektů dokončit během 12 měsíců. Po dokončení montáže technologie kotelny a turbíny docházelo k úpravám a dokončovacím pracím.

Projekt v číslech

  • 103,500 m3 Objem výkopů
  • 28,000 m Celková délka pilot
  • 73,800 m3 Objem železobetonových konstrukcí
  • 18,950 t Hmotnost použité výztuže
  • 49,000 m2 Plocha taženého bednění pro betonáž věží
  • 2,220 t Hmotnost ocelových konstrukcí

Výjimečnost stavby

Technicky nejzajímavějším prvkem díla byla betonáž dvou železobetonových věží pro nový kotel elektrárny, které dosahují výšky 145 m. Věže vybudované během 80 dní pomocí taženého bednění slouží jako komunikační jádro pro kotelnu – jsou zde výtahy, úniková schodiště a technologické kanály. Jsou nejvyšší železobetonovou stavbou ve střední Evropě a na jedné z nich je umístěna vyhlídková místnost s výhledy na České středohoří, Krušné hory a celou uhelnou pánev.