Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Výzkumný objekt laserové technologie ELI

Průmyslová výstavba
Dolní Břežany

Komplex budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI, největší stavební zakázka v oblasti výzkumu a vývoje za poslední léta, měl mj. požadavky na zhotovitele: speciální receptura betonové směs, vibrační stabilita, odolnost proti elektromagnetickým pulsům a ionizujícímu záření, vysoký stupeň variability umožňující umístění a další rozvoj experimentálního zvláště laserového vybavení.

Základní informace

Objednatel:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Projektant:

Bogle Architects s.r.o.

Doba výstavby:

05/2013 – 10/2015

Výzkumný objekt laserové technologie ELI

Projekt v číslech

 • 65 000 m2
  Plocha staveniště
 • 170 000 m3
  Celkový objem stavby
 • 28 645 m2
  Budova GEA na ploše
 • 120 000 m3
  Celkový objem zemních a výkopových prací
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Komplex budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI, největší stavební zakázka v oblasti výzkumu a vývoje za poslední léta, měl mj. požadavky na zhotovitele: speciální receptura betonové směs, vibrační stabilita, odolnost proti elektromagnetickým pulsům a ionizujícímu záření, vysoký stupeň variability umožňující umístění a další rozvoj experimentálního zvláště laserového vybavení.

Skládá se z administrativní a multifunkční budovy a vstupního atria, laserové haly a laboratoře, objektu technologie chlazení a hospodářství technických plynů. Součástí projektu byly venkovní práce a úpravy, včetně vnějších zpevněných ploch, komunikací a chodníků, vnějšího parkoviště, dopravního značení v areálu, oplocení, veřejného areálového osvětlení a sadových úprav, venkovních areálových sítí, přípojek a přeložek atd. Hlavní laserová budova se rozkládá na území větším, než je velikost fotbalového hřiště. Tato budova je zasazena osm metrů pod zem a dosahuje výšky dvanácti metrů nad zem.

Výjimečnost stavby

Budova vyhovuje náročným technickým, bezpečnostním a protiradiačním požadavkům. Z tohoto důvodu je část objektu umístěna pod zemí. Musí odolat vibracím, které používání laseru vyvolá a rovněž vnějším vibracím (provoz vozidel apod.) a je plně klimatizovaná a plně tepelně stabilní. Na projektu ElI jsme využili model pro kontrolu prostorové koordinace mezi jednotlivými profesemi BIM. 

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav