Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Rekonstrukce lodního výtahu u VD Orlík

Dopravní stavby
Vodní dílo Orlík

Účelem modernizace lodního výtahu sportovní plavby na vodním díle Orlík bylo zvýšení provozně-užitných vlastností zařízení a jeho spolehlivosti. Nový výtah umožňuje přepravu lodí o téměř dvojnásobné nosnosti a jejich proplavení i při hladině nádrže o 2,5 m nižší oproti původnímu stavu.

Základní informace

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a.s.

Doba výstavby:

09/2019 – 05/2022

Rekonstrukce lodního výtahu u VD Orlík
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Účelem modernizace lodního výtahu sportovní plavby na vodním díle Orlík bylo zvýšení provozně-užitných vlastností zařízení a jeho spolehlivosti. Nový výtah umožňuje přepravu lodí o téměř dvojnásobné nosnosti a jejich proplavení i při hladině nádrže o 2,5 m nižší oproti původnímu stavu.

Projekt v číslech

  • 70 m
    Výška zdvihu výtahu
  • 300 m
    Přibližná délka výtahu
  • 6,6 t
    Maximální nosnost přepravované lodi

Výjimečnost stavby

Projekt byl zadán v režimu Design&Build. Z toho důvodu bylo třeba nejprve navrhnout koncept stavby a převést jej do studie proveditelnosti. Práce přitom nesměly omezit lodní provoz, a proto bylo nutné včas stihnout celou stavební část včetně zpětného napuštění přehradní nádrže. Technicky náročnou částí byla pokládka kolejiště na prodlouženou dráhu. Kolejnice bylo totiž nutné před montáží naohýbat v hale tak, aby co nejlépe odpovídaly tvaru spodní stavby.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav