Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Spolupráce se školami

V rámci spolupráce se zaměřujeme na aktivity pro vysoké školy, střední průmyslové školy a střední odborná učiliště. Organizujeme pro studenty exkurze na naše stavby, pořádáme pro ně odborné přednášky, podporujeme studentské soutěže a nabízíme různé formy stipendia. Podporujeme cíleně i jednotlivé školy a spolupracujeme v oblasti vědy a výzkumu. Seznamte se s našimi partnerskými školami a aktivitami na školách detailněji níže.

Aktivity na školách

Exkurze

Studentům a pedagogům ukazujeme naše stavby a provozy a představujeme jim tak naše milované řemeslo. Díky exkurzím studenti vidí i praktickou část oboru, který studují. Vedoucí projektu představuje projekt nejdříve teoreticky a poté jde exkurzní skupina přímo na staveniště, kde prochází jednotlivé části stavby, které si mohou prohlédnout, a dostává současně i odborný výklad.

Odborné přednášky

Rádi představujeme naši práci studentům. V našich týmech pracují lidé s širokými odbornými znalostmi a zkušenostmi ve svém oboru. Po dohodě se školou si naši kolegové připraví téma, které zapadá do koncepce výuky, a přinesou tak kousek praxe do teoretického vyučování. Někdy chodíme představovat vybrané stavební projekty jako celek a ukazujeme je od jejich vzniku po finální podobu.

Studentské akce

Protože studium není jen o výuce, ale i o akcích mimo ni, podporujeme studentské aktivity pořádané jednotlivými školami. Nejčastěji to jsou studentské soutěže, adaptační kurzy pro nováčky nebo plesy a festivaly. Naše podpora má formu buď hmotnou, kdy věnujeme odměny pro vítěze, dárky do tomboly či praktické drobnosti pro účastníky, nebo finanční.

Veletrhy

Na veletrhu pracovních příležitostí se mohou studenti porozhlédnout a u jednotlivých zaměstnavatelů zjistit podmínky praxí či zaměstnání. Pravidelně se těchto aktivit účastníme a představujeme naši společnost. V našich stáncích jsou ochotné kolegyně, které vysvětlí náplň práce i podmínky, které nabízíme. Každý rok nabíráme velké množství studentů i absolventů, a proto jsou pro nás veletrhy neodmyslitelnou aktivitou.

Stipendia

Podpora jednotlivých, konkrétních studentů je pro nás stejně důležitá jako podpora škol jako celku. Nabízíme proto možnosti stipendia, které jedincům pomohou vylepšit jejich finanční situaci, např. při zahraničních studijních výjezdech. Stipendia nabízíme studentům vysokých škol a nejčastěji na dobu jednoho semestru. Pro žáky učebních oborů máme ucelený učňovský stipendijní program.

Ceny za diplomové práce

Vážíme si úsilí vkládaného do diplomové práce a víme, že napsat kvalitní práci není nic jednoduchého. Každý rok proto oceňujeme ty nejlepší. Naše ocenění má formu finanční částky, kterou zasíláme přímo jednotlivým oceněným absolventům.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří (DOD) jsou na všech školách důležitou aktivitou, protože mají možnost představit se budoucím studentům. Podporujeme partnerské školy tím, že na jejich DOD chodí naši zaměstnanci, jejich absolventi, a budoucím studentům představuji stavařinu jako krásný obor, který má budoucnost. Vypráví o své práci a tedy i o jejich potenciálním uplatnění po ukončení studia.

Fontány na vodu

Věříme, že péče o životní prostředí se nám vrátí, a proto společně se společností Filtermac bojujeme za méně plastů. Na našich partnerských vysokých školách financujeme provoz fontán na vodu a tím podporujeme omezování plastových lahví. Student/pedagog si přinese k fontáně vlastní lahev a tu si může opakovaně zdarma naplnit čerstvou chlazenou filtrovanou vodou.

Věda a výzkum

Jako tradiční česká společnost cítíme spoluzodpovědnost za rozvoj stavebnictví v naší zemi. Podporujeme aplikovaný výzkum v rámci státem podporovaných výzkumných projektů ve spolupráci s technickými univerzitami a renomovanými výzkumnými pracovišti. Inovační činnost podněcujeme i v našich týmech, sami jsme držitelé několika patentů a průmyslových vzorů.

Finanční a věcné dary

Jsme dlouholetým partnerem mnoha stavebních fakult a škol a naše podpora není jen odborná, ale i finanční. Každý rok darujeme našim smluvním školám finanční příspěvek, který mohou využít pro své studenty a na rozvoj školy. Podporujeme školy také nákupem pomůcek pro výuku a dalšími nefinančními dary, které usnadní studentům jejich výuku.

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav