Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Jaká je práce u nás

Patříme mezi špičku v oboru. Umíme realizovat velké, složité a technologicky unikátní stavby v ČR a Evropě, stejně jako menší projekty v regionech. Jak to děláme? Spoléháme na naše týmy. Práce každého našeho zaměstnance je potřeba k tomu, aby celé soukolí fungovalo a mohli jsme úspěšně realizovat naše zakázky.

Podívejte se, bez koho by žádné stavby Skupiny Metrostav nemohly vyrůst.

Obrázek

Obchod a marketing

Ať máme co stavět

Říká se, že není zakázka, o které bychom nevěděli. Naši marketéři a obchodníci pečlivě monitorují všechny obchodní příležitosti na trhu, přes interní zakázkový systém je evidují a pracují s těmi, které chtějí dále aktivně marketingově rozvíjet a soutěžit. Ctí přitom daná interní pravidla týkající se např. segmentů, regionů, klíčových zákazníků. V okamžiku, kdy je soutěž zveřejněna, předávají všechny získané informace kolegům, kteří připravují nabídku.

Předvýrobní příprava

Dobře to spočítat

Dobře připravit a správně podat nabídku do soutěže dá hodně práce. Především se musí detailně prostudovat projektová dokumentace, zkontrolovat výkazy výměr, ověřit, že nikde nic nechybí, postihnout rizika projektu, prověřit technická řešení a příp. navrhnout investorovi lepší, nacenit a projednat zakázku včetně smluvních podmínek, zkompletovat všechny potřebné dokumenty a dát nabídku tzv. do mašliček před jejím odevzdáním do soutěže. O to všechno se starají naše nabídkářské týmy.

Technické úseky

Jak to postavit chytře

Když říkáme, že si zakládáme na odbornosti, tak právě v technických úsecích jsou naše největší hlavy. Technici si je lámou, když hledají např. způsob výstavby mostu přes fjord, nejvhodnější řešení pro založení staveb, optimální řešení betonových konstrukcí nebo způsob realizace složitých montovaných fasád. Být na špici v používání nejpokročilejších digitálních nástrojů je samozřejmostí.

Projektové týmy

Naše první linie

Zůstávají na stavbách po celou dobu realizace, s každou zakázkou skutečně žijí. Projektové týmy řeší všechno - od zařízení staveniště, přes výrobní přípravu, nákup materiálů a subdodávek, jednání s investorem, projektanty, technickým dozorem, úřady i veřejností. Zodpovídají za bezpečnost, kvalitu, dodržení harmonogramu, kolaudaci a předání hotového díla investorovi a nakonec i zisk zakázky. Jsou zkrátka všude a u všeho.

Provozy a střediska

Vlastní specializované síly

Za dobu své existence jsme vybudovali řadu specializovaných středisek a provozů, které primárně slouží jako interní subdodavatelé. Některá fungují samostatně, např. zámečnická a elektrikářská střediska, jiná jsou pod velkými provozy, např. tesárna či armozávod , nebo výrobní hala ocelových konstrukcí. Tyto vlastní kapacity nám umožňují mít velký záběr při garantované kvalitě.

Ekonomové

Ohlídat, aby to vyšlo

Fanoušci financí a ekonomiky u nás pracují v různých oblastech. Na stavbách jsou ekonomové projektů, kteří jsou nejblíže ekonomice konkrétní zakázky. Na divizích se mohou věnovat sledování zakázek, plánování a controllingu, na centrále máme kolegy a kolegyně např. v účtárně a vnitropodnikové bance. Další se věnují financování, pojistkám nebo mzdovému účetnictví.

Nákup

Zajistit kvalitní subdodavatele

Pro realizaci našich projektů doplňujeme vlastní výrobní kapacity kapacitami subdodavatelů. Hlavním úkolem nákupčích na divizích je ve spolupráci s projektovým týmem vyhledat a zasmluvnit kvalitní subdodavatele pro stavební projekty, na výrobních provozech se k tomu přidává nákup materiálových vstupů. Centrální nákup potom rámcovými smlouvami řídí opakované nákupy položek, které na jednotlivém projektu či středisku nemusí být významné, ale za celou společnost činí miliony Kč. Také u sebe soustředí užitečné informace z trhu o pohybu cen materiálu a práce, vedou seznam spolehlivých a nespolehlivých dodavatelů a pomáhají projektovým týmům nakupovat efektivně.

Kvalita a ekologie

Dobře, bezpečně a zeleně

Kolegové a kolegyně z útvarů kvality jsou parťáci pro projektové týmy. Umí poradit s technologickými postupy, pomáhají s plánem kvality, kontrolují dokumentaci kvality a správnost prováděných zkoušek. Dbají o to, aby realizace zakázek byla co nejšetrnější k přírodě a aby na stavbách byly v pořádku dokumenty požadované smlouvou s klientem i úřady. Bezpečnostní technici jsou strážnýma očima všech provozáků. Kromě té papírové bezpečnosti pomáhají s fyzickým dohledem nad pracemi, které v terénu probíhají. Jejich heslem je „Odhal riziko dřív, než způsobí malér“.

IT

Vývojáři a správci Informatici spravují řadu informačních systémů - jak klasické korporátní IS (EGJE, OneWorld, MS 365), tak vlastní vyvinuté aplikace a databáze. Zabezpečují HW pro několik společností Skupiny Metrostav, od kanceláří po staveniště v různých koncích republiky. A kolegové z IT helpdesku s nekonečnou trpělivostí pomáhají s řešením problémů koncovým uživatelům.

Personalisti

Za spokojené zaměstnance

Mise našich personalistů je jednoduchá: najít správné lidi, nabídnout jim práci, která je bude bavit, pečovat o ně, vzdělávat je a radovat se z toho, jak spokojeně pracují a rostou. K tomu mít v pořádku všechny pracovně právní dokumenty, zabezpečovat benefity, spolupracovat se školami, starat se o talenty, analyzovat data, sledovat trendy a mluvit s manažery o tom, že lidé jsou ten největší poklad, který máme.

Právníci

Dobré smlouvy a málo sporů

Rukama našich právníků prochází každá smlouva, která se podepisuje - ať už se jedná o smlouvu o dílo s investorem, subdodavatelské smlouvy, smlouvy s poskytovateli služeb nebo i memoranda o spolupráci. Jejich pozorné oko a opatrnost doceňujeme zejména v případech, kdy dochází ke sporu. V takových případech pak usedají k vyjednávacímu stolu a hájí zájmy společnosti.

Média a PR

Za spokojenou veřejnost

Spektrum činností našeho PR týmu je velmi široké, ale má společný cíl: budovat dobré jméno, ukazovat, kdo jsme, co děláme a že máme na čem stavět. Kolegyně a kolegové zajišťují kompletní komunikační mix - vytváří reklamu, prezentační materiály tištěné i online, připravují články do odborných médií a zajišťují sponzoring. Každých 14 dní vydávají firemní noviny. Kromě toho organizují řadu akcí pro odborníky, média i veřejnost, jako jsou např. slavnostní zahajování a předávání staveb nebo dny otevřených dveří na zajímavých projektech. Také mají na starosti produkci videí a koordinaci fotografování staveb.

Administrativa

Podpora a pořádek

Recepční, asistentky a asistenti, referentky a referenti, to je usměvavá, vstřícná a pořadkumilovná jednotka rychlého nasazení. Zajišťují hladký provoz organizace, jednají s úřady, starají se o zázemí pracovišť, organizují schůzky, porady a výjezdy, třídí a vyřizují poštu, a pomáhají v různých ad-hoc akcích, jako je třeba testování na covid nebo distribuce dárků pro zaměstnance.

Víte, že…

Ozveme se Vám

Jestliže jste nenašli vhodnou pozici, ale máte přesto zájem u nás pracovat, můžete se zaregistrovat do naší databáze. Pokud se objeví pozice odpovídající Vašim požadavkům a kvalifikaci, ozveme se Vám.

Máte zájem o novinky?

Zajímá vás naše práce, ale jste zatím spokojeni tam, kde jste? Přihlaste se k odběru novinek a zůstaňte ve spojení.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav