Riverpark Modřany, fáze 1, objekty F, G

Bytová výstavba
Praha 12 – Modřany, ulice Mezi Vodami

Výstavba prvních dvou budov nové rezidenční čtvrti v Praze s obchodním názvem Zahálka se nachází v praž­ské čtvrti Modřany, mezi Vltavou a ulicí Modřanská. 

Základní informace

Objednatel:

Madidou Trade, a.s.

Projektant:

DELTAPLAN spol. s r.o.

Doba výstavby:

09/2018 – 01/2021

Charakteristika

V nadzemních částech obou domů se nachází celkem 240 bytových jednotek od 1+kk do 5+kk. Bytové domy F a G mají 3 PP. Nadzemí obou budov tvoří čtyřpodlažní hmota půdorysného tvaru L, ze které vyrůstají věže čtvercového půdorysu. Objekt F má 108 bytových jednotek ve 12 podlažích. Objekt G disponuje 132 bytovými jednotkami ve 14 podlažích. V podzemní společné podnoži jsou situovány gará­že, sklípky a technické místnosti (strojovny TZB, kotelna, místnosti pro nádoby na odpadky, elektrorozvodny).

V podzemních podlažích se nachází sloupový konstrukční systém v kombinaci se stěnovým schodišťovým jádrem a obvodovými stěnami. Stropní desky nadzemních podlaží jsou navrženy jako spojité a liniově podepřené železobetonovými stěnami. Projekt zahrnuje investice do veřejného parku, sta­vebních úprav dešťové usazovací nádrže, stavebních úprav stávající komunikace v ulici Mezi Vodami, přeložek a přípojek inženýrských sítí atd. 

Projekt v číslech

  • 1 170 m2 Zastavěná plocha
  • 104 860 m3 Obestavěný prostor
  • 27 400 m2 Užitná plocha

Výjimečnost stavby

Nový komplex je se nachází mezi železnicí a tramvajovou tratí, a je o jednu až dvě úrovně podla­ží zvýšen, aby umožnil i obyvatelům přízemních bytů plnohodnotný výhled. Okolní park navazuje na řeku Vltavu a populární cyklostezku, která podél ní vede, a na golfové hřiště.