Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Student House Holešovice

Bytová výstavba
Praha - Holešovice

Novostavba objektu hotelového typu koncipovaná jako dostavba uličního bloku v prostoru ulic Partyzánská, Na Zátorách a U Elektrárny v Praze 7 – Holešovicích. 

Základní informace

Objednatel:

ENTRUST, s.r.o.

Projektant:

DELTAPLAN spol. s r.o.

Doba výstavby:

11/2018 – 09/2020

Student House Holešovice
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Objekt má 8 NP a 1 PP. Některá podlaží jsou půdorysně členěna na menší části oddělené terasami.

Podzemní podlaží slouží hlavně jako hromadné uza­vřené garáže vč. technických prostor, v části se nachá­zejí také pokoje pro ubytování a sklady. V 1. NP je vstup­ní lobby, část pokojů a multifunkční a relaxační prostory (např. restaurace, společenská místnost, studovna, (fit­ness). Většina relaxačních prostor je určena pro ubytova­né. V části 1. NP jsou rovněž obchodní jednotky. Ve 2. NP pokoje, obchodní jednotky a část multifunkčních prostor (učebny). V 3. – 8. NP pokoje (ubytovací jednotky). Část technických prostor se nachází i na střechách.

Objekt půdorysného tvaru písmene V s uzavřeným vnitřním dvorem, jehož garáže zasahují i pod část dvora, se nachází ve svažitém terénu.

Součástí zakázky byla demontáž technologie a demo­lice kolektoru parovodu, přeložky dráhových napájecích kabelů, elektrického vedení, veřejného osvětlení, trakč­ního kolejového vedení, slaboproudu, ochrana sítí pod novým vjezdem, rušený kanalizační řad, veřejný chodník, sadové úpravy vč. venkovního mobiliáře a drobná archi­tektura (opěrné stěny a venkovní schodiště).

Projekt v číslech

 • 4 041 m2
  Zděných konstrukcí
 • 7 521 m3
  Celkový objem ŽB konstrukcí
 • 875 m3
  Objem betonu
 • 594
  Vnějších PVC oken
 • 20 057 m3
  Sádrokartonové příčky celkem
 • 7 409 m2
  Keramický obkladů

Výjimečnost stavby

V objektu se nachází také uzavřené studovny, game room, společná kuchyně, sky bar v úrovni 7. poschodí a multifunkční společenský sál navazující na zahradu.

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav