Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, Brno

Dopravní stavby
Brno

Hlavním účelem novostavby tramvajové trati bylo zlepšit a zrychlit dopravní napojení Nemocnice Bohunice a univerzitního kampusu Masarykovy univerzity s centrem Brna a jeho hlavním nádražím. 

Základní informace

Objednatel:

Statutární město Brno, DPmB a.s.

Projektant:

METROPROJEKT Praha, a.s., HURYTA s.r.o.

Doba výstavby:

10/2019 – 12/2022

Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, Brno
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Při výstavbě nové dvoukolejné tramvajové trati ze zastávky Osová do dopravního uzlu Nemocnice Bohunice vybudoval Metrostav více než 600 m dlouhý hloubený tunel a sedm dalších tunelových objektů. Hloubení probíhalo pod ochranou podzemních stěn a stropu tunelu za plného dopravního provozu na sousední frekventované silnici.

Projekt v číslech

  • 912 m
    Délka trati
  • 602 m
    Délka hloubeného tunelu
  • 180
    Stavebních objektů

Výjimečnost stavby

Zakázka na výstavbu tramvajové tratě v Brně-Bohunicích zahrnovala nejen její stavbu, ale na začátku i získání stavebního povolení a po dokončení stavebních prací zajištění následné kolaudace a zkušebního provozu. Během hloubení tunelu stavbaře zaskočila nestabilita svahů stavební jámy, což s sebou přineslo mnoho technických i finančních problémů. S nestabilitou svahů se potýkali i při budování podzemních stěn a betonáži stropu tunelu. Tyto práce navíc komplikovaly přeložky inženýrských sítí, takže se nedaly provádět kontinuálně.

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav