The Flow Building

Občanské stavby
Praha 1, Václavské náměstí

Dvanáctipodlažní polyfunkční objekt nacházející se v samém cen­tru Prahy na Václavském náměstí.

Základní informace

Objednatel:

Realty IV., a.s.

Projektant:

Deltaplan s.r.o.

Doba výstavby:

08/2018 – 06/2020

Charakteristika

Objekt má 3 PP, vzduchotechnický kanál, 9 NP a 2 mezaniny. V 1.PP je zásobovací dvůr a obchodní plochy, které jsou dále v 1. a 2. NP. Ve zbývajících podlažích se nacházejí kancelářské prosto­ry, vč. luxusního sociálního zázemí.

Železobetonová konstrukce tzv. bílá vana byla umís­těna do stavební jámy o hloubce až 12,5 m. Konstrukci budovy tvoří železobetonový sloupový systém se ztužu­jícími jádry. Fasáda objektu se skládá z modulové a rastrové čás­ti včetně okrasných lamel se zabudovaným LED osvětlením a je zakřivena v horizontálním i vertikálním směru. 

Projekt v číslech

  • 2973 m2 Zastavěná plocha 
  • 12 Počet podlaží
  • 16 750 m3 Objem betonu
  • 13 549 m2 Kancelářské plochy
  • 5 633 m2 Obchodní plochy
  • 129 m Parkovacích stání

Výjimečnost stavby

Budova obdržela britskou certifikaci BREEAM Out­standing pro kancelářské plochy a BREEAM Excellent pro retailové plochy. Veškeré použité technologie splňují nejmodernější trendy. Jednalo se o výstavbu typu Shell and Core s následnou vestavbou Fit Out pro­storů dle požadavků nájemců.