Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice

Občanské stavby
České Budějovice

Přístavba a přestavba pavilonů CH a CH1 v českobudějovické nemocnici vytvořila ucelený monoblok urgentní chirurgie a rozšířila provoz o více operačních sálů, lůžkových stanic, oddělení JIP a ambulancí včetně zvětšení zázemí a vybudování centrální sterilizace. 

Základní informace

Objednatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Projektant:

AGP - nova spol. s r.o.

Doba výstavby:

11/2019 – 05/2022

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

V rámci projektu vznikly nová pracoviště dvanácti operačních sálů, centrální sterilizace, dvě stanice JIP, observační prostory navazující na urgentní příjem a čtyři standardní lůžkové stanice se 164 lůžky včetně potřebného zázemí.  Sedmipodlažní vestavba a nástavba pavilonu CH vznikala v centrální části areálu nemocnice nad příjezdovým koridorem sanitek zdravotnické záchranné služby během nepřerušeného provozu pracovišť nemocnice.

Nové nosné konstrukce pavilonu CH jsou tvořeny z železobetonového prefabrikovaného skeletu za použití ocelobetonových průvlaků, které byly použity pro zvětšení roztečí sloupů při dodržení výškových úrovní podlaží nového a navazujících objektů.

Objekt vystrojen značným množstvím technologií TZB zahrnující technologické celky potřebné pro provoz nově vybudovaných pracovišť zejména vzduchotechniky, požárních systémů, MaR, záložního zdroje energie, rozvodů medicinálních plynů atd. Funkčnost všech systémů ověřena funkčními zkouškami.

V obestavěném prostoru téměř 83 000 m3 vzniklo nové moderní pracoviště chirurgických oborů.

Projekt v číslech

  • 5 711,9 m2
    Zastavěná plocha
  • 82 850,0 m3
    Obestavěný prostor
  • 12
    Počet operačních sálů po přestavbě

Výjimečnost stavby

Sedmipodlažní vestavba a nástavba pavilonu CH vznikla ve velmi omezeném prostoru nad příjezdovým koridorem sanitek zdravotnické záchranné služby, jejíž provoz nesměl být přerušen. Velice náročné bylo provedení funkčních zkoušek návazností technologií TZB, obtížná byla i koordinace výstavby operačních sálů, kde museli technici spolupracovat se zástupci přímých dodavatelů nemocnice, kteří instalovali lékařskou technologii. Situaci museli na místě řešit všichni účastníci výstavby najednou – projektanti, subdodavatelé, investor a často i lékaři.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav