Administrativní Centrum PIANO

Občanské stavby
České Budějovice

Moderní pětipodlažní budova, která respektuje svým objemem okolní zástavbu.

Základní informace

Objednatel:

Piano Business Center

Projektant:

CMC architects

Doba výstavby:

07/2016 – 07/2018

Charakteristika

Moderní pětipodlažní budova, která respektuje svým objemem okolní zástavbu, obsahuje kanceláře, obchodní plochy v přízemí a více než sto parkovacích míst ve dvou podzemních podlažích. Založení objektu je řešeno jako hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách, základová deska spolu s obvodovými stěnami je z vodostavebního betonu, nosné konstrukce nadzemních podlaží tvoří železobetonový skelet.

Projekt v číslech

  • 7 660 m2 Plocha kanceláří
  • 600 Počet pracovních míst
  • 1 200 m2 Plocha nájemních prostor
  • 126 Parkovacích míst
  • 24 700 m3 Objem výkopů
  • 7 200 m3 Použité množství betonu

Výjimečnost stavby

PIANO svým nezvyklým architektonickým pojetím vyjadřuje dynamiku a harmonii. Rastr fasády evokuje klávesy koncertního křídla, vyklápějící se horní atika pak připomíná jeho tvar. Nejnáročnějším prvkem stavby bylo provedení fasády – přes projektování dílenské dokumentace po vysoké nároky na přesnost při budování její nosné konstrukce. Čtyři měsíce před dokončením díla musel Metrostav navíc řešit zánik subdodavatele, který měl složitou fasádu provést, a proto ji v kriticky krátkém termínu namontovali jeho vlastní zaměstnanci.