Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou

Ostatní inženýrské stavby
Plavební komora, horní a dolní rejda, České Vrbné

Objekt plavební komory včetně horní a dolní rejdy na pravém břehu Vltavy u jezu České Vrbné, říční km 233,10.

Základní informace

Objednatel:

Ředitelství vodních cest České republiky

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a a.s.

Doba výstavby:

09/2009 – 03/2011

Projekt v číslech

  • šířka 6,0 x délka 45,0 m Užité rozměry komory
  • min. 3,0 m Hloubka vody nad záporníky
  • pro plavidla do 300 t s rozměry 38,5 m délky a 5,05 m šířky Užití

Charakteristika

Objekt plavební komory včetně horní a dolní rejdy na pravém břehu Vltavy u jezu České Vrbné, říční km 233,10. Součást plavební cesty České Budějovice – Hluboká nad Vltavou. Stavba sestává z plavební komory, horní a dolní rejdy, velínu, komunikací a zpevněných ploch, oplocení areálu, technologie plavební komory, řídicího systému a silno- i slaboproudých elektroinstalací.

Výjimečnost stavby

Spolu s elektroinstalací byl proveden řídicí systém, jehož centrem je počítač PLC umístěný ve velínu a který řídí a koordinuje jednotlivé subsystémy podle aktuálního průtoku. Společně ovládá plavební komoru, jezové klapky i stavidlo uzávěru sportovního kanálu.