Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Přeložka kanalizace pod Waltrovkou

Podzemní stavby
Praha

Aby mohl být postaven administrativní a bytový areál Nová Waltrovka v Praze 5, bylo nutné přeložit původní hlavní kanalizační stoku, vybudovat novou a postupně k ní přepojit boční kanalizace. 

Základní informace

Objednatel:

Investiční Delta, a.s.

Projektant:

Atelier PROMIKA s.r.o., PPU spol. s r.o., Agile Consulting Engineers

Doba výstavby:

09/2020 – 06/2021

Přeložka kanalizace pod Waltrovkou
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Charakteristika

Původní kanalizace byla přeložena mimo budoucí zástavbu do míst, kde budou komunikace a park. Nová stoka byla oproti původní provedena hlouběji kvůli napojení splaškových přípojek z budovaného areálu. Z důvodů uložení ve velké hloubce probíhala část prací při její výstavbě hornickým způsobem. Součástí zakázky byla i přestavba přepouštěcí šachty a vybudování několik spadišť a zděné spojné komory.

Projekt v číslech

  • 541 m
    Délka nové hlavní stoky
  • 85 m
    Délka ražené části
  • 11 m
    Hloubka vedení ražené štoly

Výjimečnost stavby

Práce na přeložce probíhaly přes zimní období za plného provozu místní kanalizace, což si vyžádalo vybudování několika obtoků. Ražby byly kvůli malému profilu provedeny ručně sbíjecími kladivy. Pro kanalizaci byl použit trubní materiál ze železobetonu s čedičovou výstelkou a z moderního polymerbetonu. V obloucích, kde se profil stoky měnil z kruhového na vejčitý, byla stoka vyzděna z čedičových a kanalizačních cihel. Překážkou při stavbě se staly různé neočekávaně nalezené podzemní objekty a sítě, které se nevyskytovaly v projektové dokumentaci.

Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav