Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Tunelový komplex Blanka

Podzemní stavby
Praha

Tunelový komplex Blanka je součástí Městského okruhu v Praze mezi mimoúrovňovými křižovatkami Malovanka a Pelc-Tyrolka.

Základní informace

Objednatel:

Hlavní město Praha – OMI

Projektant:

Satra, spol. s. r.o.

Doba výstavby:

01/2021 – 11/2021

Tunelový komplex Blanka

Projekt v číslech

  • 5,5 km
    Délka trasy
  • 611
    Stavebních objektů
  • 80 - 90 tisíc
    Automobilů denně
Obrázek

Charakteristika

Tunelový komplex Blanka je součástí Městského okruhu v Praze mezi mimoúrovňovými křižovatkami Malovanka a Pelc-Tyrolka. Tvoří jej na sebe navazující Brusnický tunel, Dejvický tunel a Bubenečský tunel, jejichž celková délka je 5 502 metrů, což v součtu činí z komplexu Blanky nejdelší silniční tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě. 

Společně se Strahovským tunelem, tunelem Mrázovka a Zlíchovským tunelem tvoří téměř 9 km dlouhý úsek, který je součástí severozápadní části vnitřního městského okruhu.

Výjimečnost stavby

Rozsah celé stavby je unikátní, čemuž odpovídá i délka přípravy stavby, množství vyvolaných investic, počty přeložek inženýrských sítí, výluky a omezení dopravy včetně MHD, a vůbec koordinace a organizace celé výstavby. Ve výsledném efektu došlo v průběhu realizace k ovlivnění dopravního života v převážné části hlavního města. Po dokončení došlo ke značnému zlepšení životního prostředí nejen v bezprostředním okolí stavby, ale i v oblasti na hranicích historického centra Prahy.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav