Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Podzemní stavby
Rokycany - Plzeň

Rekonstrukce železniční trati mezi městy Rokycany a Plzeň, součást 3. tranzitního železničního koridoru a páteřní transevropské dopravní sítě, má za cíl dosáhnout jízdní doby pod jednu hodinu z hlavního nádraží v Praze na hlavní nádraží v Plzni a též v opačném směru.

Základní informace

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

SUDOP Praha a.s.

Doba výstavby:

09/2013 – 12/2018

Charakteristika

Rekonstrukce železniční trati mezi městy Rokycany a Plzeň, součást 3. tranzitního železničního koridoru a páteřní transevropské dopravní sítě, má za cíl dosáhnout jízdní doby pod jednu hodinu z hlavního nádraží v Praze na hlavní nádraží v Plzni a též v opačném směru. Vedle úpravy vlastní trati, stanic a nástupišť je stěžejní záležitostí výstavba tunelu Ejpovice, který je tvořen dvěma jednokolejnými tunelovými troubami (severní a jižní), propojených mezi sebou spojovacími chodbami. Vede pod terénními útvary Homolka a Chlum a jeho délka od východního (vjezdového) portálu k západnímu (výjezdovému) činí zhruba 4150 m. Současná trať mezi Rokycany a Plzní se tak pomocí tunelu zkrátí z původní délky 20,2 km o více než šest kilometrů.

Projekt v číslech

  • 20,237 km Celková délka úseku
  • 14,147 km Po dokončení
  • 130 - 160 km/hod Traťová rychlost
  • 2x 4150m Délka tunelů

Výjimečnost stavby

Ražby se provádí strojem TBM S-799 – Viktorie o průměru řezné hlavy 9840 mm (největší v ČR), o délce 115 m, hmotnosti 1860 t, maximální rychlosti 80 mm/min. a tlačné síle 64,7 MN. Vlastní ražby jižní tunelové trouby začaly v únoru 2015, prorážka do výjezdového portálu Doubravka se uskutečnila v červnu 2016. Ražby severní tunelové trouby začaly v září 2016.