Podzemní sklad pohonných hmot

Průmyslová výstavba
Loukov

Vybudovány čtyři obří zásobníky, každý o průměru padesáti metrů, výšce 22 metrů a kapacitě 35 tisíc kubíků.

Základní informace

Objednatel:

ČEPRO, a.s.

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

Doba výstavby:

02/2007 – 10/2011

Projekt v číslech

  • 47,80 m Vnitřní průměr nádrží
  • 22 m Výška nádrží
  • 4x 35 000 m3 Kapacita

Charakteristika

Byly vybudovány čtyři obří zásobníky, každý o průměru padesáti metrů, výšce 22 metrů a kapacitě 35 tisíc kubíků. Celkový objem 140 tisíc m3  Velkokapacitní nádrže jsou zapuštěné a přesypané zeminou. Tloušťka jejich dna je v nejširším okraji 1,2 m, stěny mají tloušťku 0,6 m. Jde o železobetonové předepjaté konstrukce. Střechu každého skladu o hmotnosti 1450 tun tvoří kopule ve tvaru kulového vrchlíku se vzepětím 4,79 m. Byla vybetonována na dně nádrže a následně pomocí hydraulického systému vyzvednuta o 20 m. Průměrná rychlost zvedání byla 50 cm za hodinu, celé zvednutí trvalo 4 až 5 dní včetně monitorovacích měření.

Výjimečnost stavby

Vůbec poprvé byla v České republice použita dvouplášťová sklolaminátová výstelka místo klasické ocelové.