Ražba tunelu Norðfjörður

Podzemní stavby
Island

Ražba tunelu Norðfjörður mezi vesnicemi Eskifjörður a Neskaupstaður na východním pobřeží Islandu.

Základní informace

Objednatel:

Vegagerðin

Projektant:

Mannvit hf.

Doba výstavby:

08/2013 – 11/2017

Projekt v číslech

  • 7908 m délka tunelu
  • 7566 m délka ražené části
  • 54,24 m2 běžný profil tunelu
  • 443 873 mobjem výrubu
  • 7410 m délka nových vnějších komunikací
  • 190 400 m celková délka použitých svorníků

Charakteristika

Tunel Norðfjörður s přilehlou komunikací nahrazuje starou a v zimě téměř nesjízdnou silnici č. 92 mezi vesnicemi Eskifjörður a Neskaupstaður na východním pobřeží Islandu. Byl ražen metodou Drill & Blast pomocí protiražby z obou portálů ve většině trasy s dovrchním stoupáním 1,5–3 %. Ražby vedly vrstvami bazaltových hornin střídaných nesoudržnými vrstvami prachovcových sedimentů v rozličných mocnostech od 0,5–9 m. Nejvyšší nadloží tunelu dosáhlo 950 m. Ražený úsek díla doplňují při obou portálech hloubené železobetonové tunely s celkovou délkou 342 m.

Výjimečnost stavby

Jedná se o mimořádnou lokální stavbu, která obyvatelům města Neskaupstaður na východním pobřeží Islandu zajistila celoroční přístupnost a značně zvýšila bezpečnost dopravy. Dílo dlouhodobě zmírňuje nepříznivé dopady na životní prostředí, protože snižuje množství paliva, které vozidla potřebovala k překonání původní přístupové trasy. Norðfjörður je nejdelším islandským silničním tunelem a také nejdelším podzemním dílem, které v rámci jednoho projektu Metrostav provedl.