Investor Relations

Basic information

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

info@metrostav.cz
Data Box ID: bnpcf46

Company registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section B, File 758

Reception of company headquarters

+420 266 019 000
+420 266 018 000

Important news

16. 04. 2018

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Metrostav a.s.

16. 04. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2018

23. 05. 2017

Oznámení představenstva o výplatě podílu na zisku z roku 2016

12. 05. 2017

Zápis z valné hromady 2017

30. 04. 2017

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016


Shareholders Structure as of December 31, 2017

Shareholder Number of Shares Share in Registered Capital
DDM Group, a.s. 4 059 580 51,34 %
DOAS SK, a.s. 1 832 407 23,18 %
DOAS CZ, a.s.. 1 347 489 17,04 %
Other domestic legal entities 32 961 0,42 %
Other foreign legal entities 108 326 1,37 %
Domestic natural persons 486 711 6,15 %
Foreign natural persons 39 194 0,50 %
Total 7 906 668 100 %

Metrostav a.s. is a Member of the Metrostav Group